Władze klubu IBSCC

Przewodniczący: Artur Kowalski
Sekretarz: Dorota Podlejska
Skarbnik: Alicja Badasz

Komisja rewizyjna
Przewodniczący: Waldemar Kasperski
Członek: Katarzyna Suchanek
Członek: Agnieszka Cyranek

Sąd Koleżeński
Przewodnicząca: Estera Rabiniak
Członek: Andrzej Felis
Członek: Jolanta Wójcikowska