Komisja Rewizyjna uzupełniona

Na ostatnim Walnym Zebraniu Członków IBSCC, które odbyło się 26.03.2011 w Lublinie został uzupełniony skład osobowy Komisji Rewizyjnej. Nowym członkiem, na miejsce pani Marioli Milkowskiej została pani Katarzyna Suchanek.