Nowy Regulamin Hodowlany

Dnia 10.01.2011 na posiedzeniu Zarządu uchwałą numer 01/2011 został zmieniony Regulamin Hodowlany IBSCC.
Prosimy wszystkich członków klubu o zapoznanie się z nim i zastosowanie do uchwalonych zmian.