oświadczenie klubu w sprawie honorowania rodowodów WCF

Przyjmując do wiadomości, że celem WCF jako organizacji jest niewywoływanie narodowej wrogości informujemy, że wycofujemy się z naszego wcześniejszego oświadczenia.
IBSCC akceptuje wszystkie rodowody wydane przez kluby WCF bez ograniczeń.
Zapraszamy również serdecznie na nasze wystawy wszystkich hodowców zrzeszonych w WCF.