Rodowody organizacji społecznych

Uprzejmie informujemy, że IBSCC jako klub zrzeszony w WCF, nie uznaje rodowodów wystawionych przez kluby i organizacje społeczne powstałe w wyniku Ustawy o Ochronie Zwierząt.
Honorujemy polskie rodowody wydawane wyłącznie przez federacje zrzeszone w WCC – WCF, FIFe, TICA, CFA…
Nie istnieje więc możliwość zarejestrowania w IBSCC kota z rodowodem wystawionym przez którąś z organizacji społecznych, nie objętych patronatem międzynarodowej federacji felinologicznej, ani przyjęcia takiego kota na wystawę organizowaną przez nasz klub.