Walny Zjazd Członków IBSCC

Uprzejmie informujemy, że w związku z rezygnacją pani Marioli Milkowskiej z członkostwa w klubie, zmuszeni jesteśmy zwołać Walny Zjazd Nadzwyczajny, na którym uzupełnimy skład Komisji Rewizyjnej IBSCC.
Walny Zjazd odbędzie się dnia 26 marca 2011 roku o godzinie 18:00 (po wystawie) w Lublinie, w Galerii GALA.
Bardzo prosimy o przybycie.