Zmiany w WCF obowiązujące od 01.01.2023

Drodzy hodowcy,
Prosimy o zapoznanie się i uznanie za obowiązujące od 01.01.2023 r. zmian jakie zostały zatwierdzone w dniach 19-21.08.2022 podczas Walnego Zebrania WCF w Essen.
1. Wstępnie została uznana nowa rasa – Transylvanian (TRA-non).
2. Została uznana nowa odmiana barwna dla kotów brytyjskich złocistych: flaxen gold (v). Koty w tej odmianie barwnej charakteryzują się jaśniejszą klatką piersiową i brzuchem, białymi końcówkami palców, niepełną obwódką nosa oraz nosem w kolorze różowym, zewnętrzną stroną łap i częścią pyska w kolorze mleczno-kremowym.
3. Zatwierdzono nowy standard dla ras OSH, OSL, SIA i BAL. Nowy standard będzie opublikowany na stronie WCF.
4. Zatwierdzono obowiązkowe chipowanie kotów we wszystkich klubach WCF. Numerr chip musi być umieszczany na rodowodach kotów oraz musi znajdować się na wszystkich dokumentach dotyczących kota (dokumentacja wystawowa, dyplomy, uznanie tytułu…).
5. Na podstawie publikacji w mediach społecznościowych, grupach FB itp. Mogą być prowadzone postępowania dyscyplinarne wobec klubów, hodowców i sędziów, jeśli opublikowane informacje w mediach społęcznościowych, grupach na Facebook’u itp. będą naruszać dobre imię klubów, sędziów lub będą zawierać pomówienia i nieprawdziwe informacje.
6. Od nowego roku na wystawach rozdzielono Kitten Ring na 2 części – Kitten (kocięta od 3 do 6 miesięcy) oraz Junior (kocięta 6-10 miesięcy).
7. Wprowadzono zakaz krzyżowania kotów z różnymi mutacjami, a w rezultacie zakaz rejestracji kotów urodzonych z takiego połączenia z różnymi mutacjami (2 mutacje) jako kotów hodowlanych (np. ELF, DWELF, Bambino…).

Z poważaniem
Zarząd Klubu IBSCC