11-12 stycznia 2020

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych
WCF Show Licensing L#  204048
11-12.01.2020 PIASECZNO

Miejsce wystawy:

Hala Sportowa GOSIR
ul. Sikorskiego 20
05-500 Piaseczno
http://www.gosir-piaseczno.pl/

 

Przypominamy, że w myśl ustawy o ochronie zwierząt ZAKAZANA jest SPRZEDAŻ kotów bezpośrednio na wystawie.
Jednocześnie reklama kociąt i informacja o posiadanych kotach szukających nowych opiekunów – zakazana nie jest.

Zgłoszenie na wystawę online / Cat show entry form online / Заявка на выставку online

KATALOG – Piaseczno 2020

Katalog zostanie przesłany uczestnikom wystawy na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

W sobotę i niedzielę odbędzie się specjalne show. Oceniane będą najciekawsze przebrania uczestniczących w wystawie hodowców oraz wystrój klatek o tematyce „Baśnie tysiąca i jednej nocy”. Rozstrzygnięcie konkursu w niedzielę 12.01.2010.

W niedzielę odbędą się trzy WCF-ringi – WCF RING ADULT, WCF RING NEUTER i WCF RING KITTEN/JUNIOR

Sędziowie:
* Elena Fedorenko, Rosja (AB, WCF)
* Olga Gruzd, Rosja (AB, WCF)
* Vija Klucniece, Łotwa (AB, WCF)

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo zmiany w składzie sędziowskim.

Formularz zgłoszeniowy stewarda

O przyjęciu ostatecznym na stewarda decyduje szef stewardów w porozumieniu z zarządem klubu.

Opłaty:

Podwójna ocena wyłącznie w sobotę (Double judgement only saturday):  50 zł (15€)

Miot nie bierze udziału w podwójnej ocenie – The litter doesn’t take part in a double judgement

Klasa (class)

          1 dzień           (1 day)

            2 dni               (2 days) 2 ocena (double judgement)
HP (koty z tytułem WCH i WPR) 130zł (35€)* 160zł (45€)*
CAC-CACM, nowicjat (novice) 130zł (35€) 160zł (45€)  +50 zł (+15€)
CAP-CAPM, kocięta (3-10m) 100zł (25€) 130zł (35€)  +50 zł (+15€)
Miot (litter) 160zł (45€) 200zł (50€)
Kot domowy (HHP), weteran) 20zł (5€) 40zł (10€)
WCF-ring 40zł (10€)
Podwójna klatka (double cage for one cat) 50zł (15€)  100zł (25€)
Ustalenie koloru (determination of colour) 40zł (10€)

Kot nie opłacony do dnia 28.12.2019 (data wpływu na konto) i brak przesłania potwierdzenia opłat na e-mail: skarbnik.ibscc@gmail.com  powoduje automatyczne wykreślenie z listy kotów biorących udział w wystawie oraz nie zostanie on umieszczony w katalogu.

Dla członków klubu IBSCC (mających opłacone składki) opłata za dwa dni wystawy w cenie jednego dnia, opłata za drugą ocenę (wyłącznie w sobotę)  40 zł.

*Dla członków klubu IBSCC oraz SHK (mających opłacone składki) koty z tytułem WCH i WPR dwa dni wystawy za darmo.

Wpłaty prosimy dokonać do dnia 28.12.2019 na konto Klubu:
w banku Raiffeisen Polbank 12 1750 0012 0000 0000 2687 1409
W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię kotakwotę zapłaty za danego kota (bądź imiona kotów oraz kwoty – dla każdego kota oddzielny opis), dodatkowe opłaty wraz z kwotami (ring, special show, ustalenie koloru, podwójna klatka itp. – dla każdego kota oddzielny opis) oraz  imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
Wpłaty na wystawie tylko dla wystawców zagranicznych!

Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń po wyczerpaniu liczby miejsc.

Organizator ma prawo bez podawania przyczyny nie przyjąć kota na wystawę.

Zgłoszenia do WCF Ringów przyjmowane tylko drogą elektroniczną – online w trakcie zgłaszania kota na wystawę (lista nie będzie uzupełniana na wystawie)

IBSCC potwierdza przyjęcie kota na wystawę. Potwierdzenie przyjęcia kota na wystawę zostanie wysłane po przesłaniu na e-mail: skarbnik.ibscc@gmail.com potwierdzenia opłacenia wystawy z podanymi danymi kota oraz wystawcy.

Uwaga! nie zapewniamy krzeseł wszystkim wystawcom – prosimy o zabranie własnych

Klatki na wystawie będą numerowane. Prosimy o zajęcie klatki zgodnie z numerami znajdującymi się w katalogu.

Dokumenty:
Od wystawców wymagane będą do okazania następujące dokumenty:

* książeczka zdrowia (paszport) kota z aktualnymi szczepieniami przeciw kociemu katarowi i panleukopenii
(szczepienie musi być wykonane nie wcześniej niż 2 lata i nie później niż 15 dni przed wystawą),

* zaświadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia kota wystawione nie później niż trzy dni przed wystawą,

* od kotów białych wymagamy certyfikatu BAER

* chore koty nie będą przyjmowane na wystawę bez możliwości zwrotu wpłaconych za wystawę pieniędzy.

* każdy kot musi posiadać numer chip wpisany do książeczki zdrowia i na zaświadczeniu weterynaryjnym

* dowód wpłaty.

 

UWAGA!!! Ważne zmiany w regulaminie

Mając na uwadze dobro kotów zarząd klubu IBSCC postanawia wprowadzić na najbliższej wystawie, oprócz standardowych procedur jakie towarzyszą naszym wystawom (dezynfekcja klatek, stołów sędziowskich, dezynfekcja rąk żelem, jednorazowe rękawiczki przy kontroli weterynaryjnej oraz dezynfekcja, osobista prezentacja kotów w panelu BIS przez wystawcę, zaświadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia kota wystawione nie później niż 3 dni przed wystawą….), następujące dodatkowe środki ostrożności:

* Maty dezynfekcyjne przy wejściu na wystawę

* Jednorazowe podkłady na stoły (kontrola weterynaryjna, ocena kotów, ring)

* Instrukcja stosowania profilaktyki dla sędziów i stewardów przed rozpoczęciem wystawy

* Wystawcy będą osobiście przynosić swoje koty do sędziego w ringu

* Zalecane jest aby do oceny sędziowskiej koty były przynoszone przez wystawcę w transporterach

* Sędziowie nie będą używać własnych zabawek.

* Zabrania się umieszczania kotów na klatkach

* Kuwety oraz miski na wodę i karmę powinny znajdować się w klatkach wystawowych. W przypadku, gdy zajdzie konieczność usunięcia kuwety bądź misek hodowca zobowiązany jest do zabezpieczenia ich w taki sposób, aby nikt nie miał do nich dostępu (np.: pakując w torbę foliową).

* Wystawca osobiście dba o czystość i higienę wokół zajętej klatki wystawowej. Niedopuszczalne jest aby żwirek znajdował się na podłodze. W przypadku, gdyby doszło do rozsypania żwirku, wystawca zobowiązany jest do uprzątnięcia oraz dezynfekcji terenu, w którym ta sytuacja miała miejsce. 

* Zaleca się posiadanie folii lub siatki ochronnej na klatkę zabezpieczającej przed kontaktem kotów ze zwiedzającymi.

Jednocześnie informujemy, że złamanie powyższych zasad będzie skutkowało usunięciem hodowcy z miejsca wystawy.

Prosimy o zgłaszanie w sekretariacie do wyznaczonej osoby wszelkich naruszeń przez wystawców warunków weterynaryjnych oraz procedur bezpieczeństwa.

 

Bilety do nabycia w kasie przy wejściu na wystawę:

Bilet normalny – 10 zł

Bilet ulgowy – 5 zł

 

Sobota / Saturday Program wystawy / Show program Niedziela / Sunday
8:00 – 9:30 Rejestracja / Registration 9:00 – 9:30
9:30 – 10:00 Korekta kolorów / Correction 9:30 – 10:00
10:00 – 14:30 Ocena kotów / Judging 10:00 – 14:00
WCF Ring: kitten, neuters, adult 11:30 – 14:00
14:30 – 15:30 Przerwa obiadowa / Lunch break 14:00 – 15:00
16:30 Best in Show 16:00
18:30 Zakończenie wystawy / End of the show  17:30

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w programie wystawy.

Nasi partnerzy:

Ulotka do pobrania

Pomoc dla Oli – Pomagam.pl