17-18 lutego 2024

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych
WCF Show Licensing L# 244020
17-18.02.2024 LUBLIN

Miejsce wystawy:
Targi Lublin
ul. Dworcowa 11,
20-406 Lublin
http://www.zoopark.targi.lublin.pl/aktualnosci

 

Przypominamy, że w myśl ustawy o ochronie zwierząt ZAKAZANA jest SPRZEDAŻ kotów bezpośrednio na wystawie.
Jednocześnie reklama kociąt i informacja o posiadanych kotach szukających nowych opiekunów – zakazana nie jest.

Lista rezerwowa / Reserve list
Zgłoszenie na wystawę online / Cat show entry form online / Заявка на выставку online

Katalog zostanie przesłany uczestnikom wystawy na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

W niedzielę odbędą się trzy WCF-ringi – WCF RING ADULT, WCF RING NEUTER i WCF RING KITTEN/JUNIOR.

Sędziowie:

* Antonello Bardella, Włochy (AB, WCF)

* Paola Bonfanti-Moretti, Włochy (LH-SLH-SH-SIA/ORI, WCF)

* Tatyana Diatschuk, Ukraina (AB, WCF)

*  Alina Ingor, Bułgaria (AB, WCF)

*  Kamil Kolczynski, Polska (AB, WCF)

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo zmiany w składzie sędziowskim.

Formularz zgłoszeniowy stewarda

O przyjęciu ostatecznym na stewarda decyduje szef stewardów w porozumieniu z zarządem klubu.

Opłaty:

Klasa (class)

Jeden dzień                                                  (1 day)

    Dwa dni                                                   (2 days)
1 kot wszystkie klasy (1-16a class) 150zł (35€) drugi dzień gratis*          (the second day is free)*
Miot (litter) 200zł (45€) 250zł (60€)
Kot domowy (HHP), weteran 20zł (5€) 40zł (10€)
WCF-ring 60zł (15€)  60zł (15€)
Klasa reklamy (nie dotyczy miotów spoza IBSCC) 100zł (25€) 150zł (35€)
Klasa reklamy – mioty spoza IBSCC 150zł (35€)  200zł (45€)
Podwójna klatka (double cage for one cat) 50zł (15€)  100zł (25€)
Ustalenie koloru (determination of colour) 60zł (15€)

*  Przy zgłoszeniu kota na dwa dni wystawy w klasie 1-16a drugi dzień jest gratis!!!
(If you register a cat for two days of the catshow in classes 1-16a the second day is free!!!)

Przykład:

1 kot (1-16a class) 1 dzień wystawy (1 ocena) – wpłata 150 zł

1 kot (1-16a class) 2 dni wystawy – wpłata 150 zł

1 kot (1-16a class) 2 dni wystawy + 1 WCF  Ring (w 1 dzień)  – wpłata 150 zł+60 zł=210 zł

1 kot (1-16a class) 2 dni wystawy + 2 WCF Ring (w 2 dni) – wpłata 150 zł+60 zł+60 zł =270 zł

Prosimy o dokonywanie wpłat do 03.02.2024 (12.02.2024 lista rezerwowa).

W terminie do 03.02.2024 można wycofać kota z wystawy bez konsekwencji finansowych. Pisemną rezygnację należy przesłać na mail: skarbnik.ibscc@gmail.com. Brak przesłania pisemnej rezygnacji zobowiązuje do uiszczenia opłat za wystawę zgodnie ze złożonym zgłoszeniem.
Kot nieopłacony do dnia 03.02.2024 (12.02.2024 lista rezerwowa, data wpływu na konto) i brak przesłania potwierdzenia opłat na e-mail: skarbnik.ibscc@gmail.com powoduje automatyczne wykreślenie z katalogu oraz brak możliwości udziału w wystawie (nie zwalnia z opłat zgodnie ze złożonym zgłoszeniem).


PRZESŁANIE POTWIERDZENIA OPŁAT DO SKARBNIKA KLUBU JEST WARUNKIEM PRZYJĘCIA KOTA NA WYSTAWĘ!!!

Potwierdzenie opłaty za wystawę powinno być dobrze opisane i zawierać:
„Datę wystawy, imię i nazwisko wystawcy, imię i przydomek hodowlany kota/kotów”

Wpłaty prosimy dokonać do dnia 03.02.2024 (12.02.2024 lista rezerwowa) na konto Klubu:
w banku BNP Paribas 12 1750 0012 0000 0000 2687 1409
W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię kotakwotę zapłaty za danego kota (bądź imiona kotów oraz kwoty – dla każdego kota oddzielny opis), dodatkowe opłaty wraz z kwotami (ring, ustalenie koloru, podwójna klatka itp. – dla każdego kota oddzielny opis) oraz  imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
Wpłaty na wystawie tylko dla wystawców zagranicznych!

Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń po wyczerpaniu liczby miejsc.

Organizator ma prawo bez podawania przyczyny nie przyjąć kota na wystawę.

Zgłoszenia do WCF Ringów przyjmowane tylko drogą elektroniczną – online w trakcie zgłaszania kota na wystawę (lista nie będzie uzupełniana na wystawie)

IBSCC potwierdza przyjęcie kota na wystawę. Potwierdzenie przyjęcia kota na wystawę zostanie wysłane po przesłaniu na e-mail: skarbnik.ibscc@gmail.com potwierdzenia opłacenia wystawy z podanymi danymi kota oraz wystawcy.

Klatki na wystawie będą numerowane. Prosimy o zajęcie klatki zgodnie z numerami znajdującymi się w katalogu.
Nie będzie można rezerwować klatek. Rezerwacja miejsca/klatki wyłącznie dla osób, które przyjadą 16.02.2024 pomóc przy rozkładaniu wystawy.

Uwaga!!! Wprowadzamy zniżki w postaci bonu upoważniającego do bezpłatnego udziału na kolejnej wystawie organizowanej przez IBSCC dla osób, które pozostaną do końca w celu pomocy przy składaniu wystawy (1 osoba/1 kot). Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się do organizatora. 

Dokumenty:
Od wystawców wymagane będą do okazania następujące dokumenty:

* książeczka zdrowia (paszport) kota z aktualnymi szczepieniami przeciw kociemu katarowi i panleukopenii (szczepienie musi być wykonane nie później niż 15 dni przed wystawą) oraz przeciw wściekliźnie (koty z rejonów obiętych nakazem szczepień przeciw wściekliźnie, szczepienie musi być wykonane nie wcześniej niż 1 rok i nie później niż 21 dni przed wystawą)

* zaświadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia kota wystawione nie później niż trzy dni przed wystawą,

Świadectwo zdrowia kota (badanie na wystawę) – do pobrania

* od kotów białych wymagamy certyfikatu BAER

* chore koty nie będą przyjmowane na wystawę bez możliwości zwrotu wpłaconych za wystawę pieniędzy.

* każdy kot musi posiadać numer chip wpisany do książeczki zdrowia i na zaświadczeniu weterynaryjnym

Sobota / Saturday Program wystawy / Show program Niedziela / Sunday
8:00 – 9:30 Rejestracja / Registration 8:00 – 8:30
9:30 – 10:00 Korekta kolorów / Correction 8:30 – 09:00
10:00 – 14:30 Ocena kotów / Judging 09:00 – 14:00
11:30 – 14:00 WCF Ring: kitten, neuters, adult
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa / Lunch break 14:00 – 15:00
16:30 Best in Show 15:30
18:00 Zakończenie wystawy / End of the show  17:00

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w programie wystawy.

Nasi partnerzy: