20 listopada 2022

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych
WCF Show Licensing L#  224111 

Miejsce wystawy:

Targi Zoologiczne ANIMAL WROCLOVE
TARCZYŃSKI ARENA (Stadion Wrocław)
Al. Śląska 1
54-118 Wrocław

www.tarczynskiarenawroclaw.pl

Przypominamy, że w myśl ustawy o ochronie zwierząt ZAKAZANA jest SPRZEDAŻ kotów bezpośrednio na wystawie.
Jednocześnie reklama kociąt i informacja o posiadanych kotach szukających nowych opiekunów – zakazana nie jest.

Zgłoszenie na wystawę online / Cat show entry form online / Заявка на выставку online

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 11 LISTOPADA 2022. PO TEJ DACIE ZGŁOSZENIA ZOSTANĄ ZAMKNIĘTE.

 

KATALOG – Wrocław 2022

Katalog zostanie przesłany uczestnikom wystawy na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.


Sędziowie:

* Marie-Claude Lemaigre, Belgia (AB, WCF)

* Alina Ingor, Bułgaria (AB, WCF)

* Eva Kalman, Węgry (LH – SLH – SH, WCF)

* Mariana Tarasova, Ukraina (AB, WCF)

* Natalia Rozkova, Estonia (AB, WCF)

* Inga Balchiuniene, Litwa (AB, WCF)

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo zmiany w składzie sędziowskim.

Formularz zgłoszeniowy stewarda

O przyjęciu ostatecznym na stewarda decyduje szef stewardów w porozumieniu z zarządem klubu.

Opłaty:

Podwójna ocena (Double judgement): 50 zł

Miot nie bierze udziału w podwójnej ocenie – The litter doesn’t take part in a double judgement

Klasa (class)

          1 dzień (1 day)                

2 ocena (double judgement)
HP (koty z tytułem WCH i WPR) 100zł*
CACP, CACJ, CAC-CACM 100zł  +50 zł
CAPP, CAPJ, CAP-CAPM 100zł  +50 zł
Miot (litter) 150zł
Kot domowy (HHP), weteran 20zł
Klasa reklamy (out of competition) 100zł
WCF-ring  60zł
Podwójna klatka (double cage for one cat) 50zł
Ustalenie koloru (determination of colour)  60zł

*Dla członków klubu IBSCC (mających opłacone składki) koty z tytułem WCH i WPR przyjmowane są na wystawę bezpłatnie.

Kot nieopłacony do dnia 13.11.2022 (data wpływu na konto) i brak przesłania potwierdzenia opłat na e-mail: skarbnik.ibscc@gmail.com  powoduje automatyczne wykreślenie z listy kotów biorących udział w wystawie oraz nie zostanie on umieszczony w katalogu.

Wpłaty prosimy dokonać do dnia 13.11.2022 na konto Klubu:
w banku BNP Paribas 12 1750 0012 0000 0000 2687 1409
W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię kotakwotę zapłaty za danego kota (bądź imiona kotów oraz kwoty – dla każdego kota oddzielny opis), dodatkowe opłaty wraz z kwotami (podwójna ocena, ustalenie koloru, podwójna klatka itp. – dla każdego kota oddzielny opis) oraz  imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
Wpłaty na wystawie tylko dla wystawców zagranicznych!

Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń po wyczerpaniu liczby miejsc.

Organizator ma prawo bez podawania przyczyny nie przyjąć kota na wystawę.

IBSCC potwierdza przyjęcie kota na wystawę. Potwierdzenie przyjęcia kota na wystawę zostanie wysłane po przesłaniu na e-mail: skarbnik.ibscc@gmail.com potwierdzenia opłacenia wystawy z podanymi danymi kota oraz wystawcy.

Uwaga! nie zapewniamy krzeseł wszystkim wystawcom – prosimy o zabranie własnych

Klatki na wystawie będą numerowane. Prosimy o zajęcie klatki zgodnie z numerami znajdującymi się w katalogu.
Nie będzie można rezerwować klatek. Rezerwacja miejsca/klatki wyłącznie dla osób, które przyjadą 19.11.2022 pomóc przy rozkładaniu wystawy.

Uwaga!!! Wprowadzamy zniżki w postaci bonu upoważniającego do bezpłatnego udziału na kolejnej wystawie organizowanej przez IBSCC dla osób, które pozostaną do końca w celu pomocy przy składaniu wystawy (1 osoba/1 kot). Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się do organizatora. 

 

Dokumenty:
Od wystawców wymagane będą do okazania następujące dokumenty:

* książeczka zdrowia (paszport) kota z aktualnymi szczepieniami przeciw kociemu katarowi i panleukopenii
(szczepienie musi być wykonane nie wcześniej niż 2 lata i nie później niż 15 dni przed wystawą),

* zaświadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia kota wystawione nie później niż trzy dni przed wystawą,

* od kotów białych wymagamy certyfikatu BAER

* chore koty nie będą przyjmowane na wystawę bez możliwości zwrotu wpłaconych za wystawę pieniędzy.

* każdy kot musi posiadać numer chip wpisany do książeczki zdrowia i na zaświadczeniu weterynaryjnym

* dowód wpłaty.

Program wystawy* / Show program* Niedziela / Sunday
Rejestracja / Registration 8:00 – 9:30
Korekta kolorów / Correction 9:30 – 10:00
Ocena kotów / Judging 10:00 – 15:00
Przerwa obiadowa / Lunch break 13:00 – 14:00
Best in Show 16:00
Zakończenie wystawy / End of the show 17:00

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w programie wystawy

Nasi partnerzy: