23 czerwca 2024

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych
WCF Show Licensing L# 244074

Miejsce wystawy:

Targi Zoologiczne ANIMAL WROCLOVE
TARCZYŃSKI ARENA (Stadion Wrocław)
Al. Śląska 1
54-118 Wrocław

www.tarczynskiarenawroclaw.pl

Przypominamy, że w myśl ustawy o ochronie zwierząt ZAKAZANA jest SPRZEDAŻ kotów bezpośrednio na wystawie.
Jednocześnie reklama kociąt i informacja o posiadanych kotach szukających nowych opiekunów – zakazana nie jest.

Lista rezerwowa / Reserve list

Lista rezerwowa / Reserve list
Zgłoszenie na wystawę online / Cat show entry form online
 / Заявка на выставку online
  

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 09 CZERWCA 2024. PO TEJ DACIE ZGŁOSZENIA ZOSTANĄ ZAMKNIĘTE.

Katalog zostanie przesłany uczestnikom wystawy na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.


Sędziowie:

* Fabrice Calmes, Francja (AB, WCF)

* Tatiana Cernova, Łotwa (AB, WCF)

* Brigitta Redford, Niemcy (AB, WCF)

Tatjana Böhm, Niemcy (AB, WCF)

Brigitte Pepermans, Belgia (AB, WCF)

Martyna Dziemidowicz-Jędrzejowska, Polska (AB, WCF)

* Mateusz Jędrzejowski, Polska (LH-SLH, WCF)

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo zmiany w składzie sędziowskim.

 

Formularz zgłoszeniowy stewarda

O przyjęciu ostatecznym na stewarda decyduje szef stewardów w porozumieniu z zarządem klubu.

 

Opłaty:

Miot nie bierze udziału w podwójnej ocenie – The litter doesn’t take part in a double judgement

Klasa (class)

        Jedna ocena (1 judgement)            

Dwie oceny (2 judgement)
1 kot wszystkie klasy (1-16a class) 140zł (35€)  210 zł (55€)
Miot (litter) 200zł (50€)
Kot domowy (HHP), weteran 20zł (5€)
WCF-ring 60zł (15€)
Klasa reklamy (nie dotyczy miotów spoza IBSCC) 100zł (25€)
Klasa reklamy – mioty spoza IBSCC 150zł (35€)
Podwójna klatka (double cage for one cat) 50zł (15€)
Ustalenie koloru (determination of colour) 60zł (15€)

Przykład:

1 kot (1-16a class) 1 ocena – wpłata 140 zł

1 kot (1-16a class) 2 oceny – wpłata 210 zł

1 kot (1-16a class) 2 oceny + ring – wpłata 210 zł+60 zł=270 zł

1 kot (1-16a class) 2 oceny + ring + podwójna klatka – wpłata 210 zł+60 zł+50 zł=320 zł

Prosimy o dokonywanie wpłat do 09.06.2024.

W terminie do 09.06.2024 można wycofać kota z wystawy bez konsekwencji finansowych. Pisemną rezygnację należy przesłać na mail: skarbnik.ibscc@gmail.com. Brak przesłania pisemnej rezygnacji zobowiązuje do uiszczenia opłat za wystawę zgodnie ze złożonym zgłoszeniem.
Kot nieopłacony do dnia 09.06.2024 (data wpływu na konto) i brak przesłania potwierdzenia opłat na e-mail: skarbnik.ibscc@gmail.com powoduje automatyczne wykreślenie z katalogu oraz brak możliwości udziału w wystawie (nie zwalnia z opłat zgodnie ze złożonym zgłoszeniem).

PRZESŁANIE POTWIERDZENIA OPŁAT DO SKARBNIKA KLUBU JEST WARUNKIEM PRZYJĘCIA KOTA NA WYSTAWĘ!!!

Potwierdzenie opłaty za wystawę powinno być dobrze opisane i zawierać:
„Datę wystawy, imię i nazwisko wystawcy, imię i przydomek hodowlany kota/kotów”

Wpłaty prosimy dokonać do dnia 09.06.2024 na konto Klubu:
w banku BNP Paribas 12 1750 0012 0000 0000 2687 1409
W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię kotakwotę zapłaty za danego kota (bądź imiona kotów oraz kwoty – dla każdego kota oddzielny opis), dodatkowe opłaty wraz z kwotami (podwójna ocena, ustalenie koloru, podwójna klatka itp. – dla każdego kota oddzielny opis) oraz  imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń po wyczerpaniu liczby miejsc.

Organizator ma prawo bez podawania przyczyny nie przyjąć kota na wystawę.

IBSCC potwierdza przyjęcie kota na wystawę. Potwierdzenie przyjęcia kota na wystawę zostanie wysłane po przesłaniu na e-mail: skarbnik.ibscc@gmail.com potwierdzenia opłacenia wystawy z podanymi danymi kota oraz wystawcy.

Dokumenty:
Od wystawców wymagane będą do okazania następujące dokumenty:

* książeczka zdrowia (paszport) kota z aktualnymi szczepieniami przeciw kociemu katarowi i panleukopenii (szczepienie musi być wykonane nie później niż 15 dni przed wystawą) oraz przeciw wściekliźnie (koty z rejonów obiętych nakazem szczepień przeciw wściekliźnie, szczepienie musi być wykonane nie wcześniej niż 1 rok i nie później niż 21 dni przed wystawą)

* zaświadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia kota wystawione nie później niż trzy dni przed wystawą,

* od kotów białych wymagamy certyfikatu BAER

* chore koty nie będą przyjmowane na wystawę bez możliwości zwrotu wpłaconych za wystawę pieniędzy.

* każdy kot musi posiadać numer chip wpisany do książeczki zdrowia i na zaświadczeniu weterynaryjnym

Program wystawy / Show program

Rejestracja / Registration – 8:00-9:30

Korekta kolorów / Correction – 9:30-09:45

Ocena kotów / Judging – 10:00-14:30

 WCF Rings – 10:30-14:30

Przerwa obiadowa / Lunch break – 14:30-15:30

Best in Show – 15:30-17:00

Zakończenie wystawy / End of the show – 17:00

Uwaga! nie zapewniamy krzeseł wszystkim wystawcom – prosimy o zabranie własnych

Klatki na wystawie będą numerowane. Prosimy o zajęcie klatki zgodnie z numerami znajdującymi się w katalogu.
Nie będzie można rezerwować klatek. Rezerwacja miejsca/klatki wyłącznie dla osób, które przyjadą 22.06.2024 pomóc przy rozkładaniu wystawy.

Uwaga!!! Wprowadzamy zniżki w postaci bonu upoważniającego do bezpłatnego udziału na kolejnej wystawie organizowanej przez IBSCC dla osób, które pozostaną do końca w celu pomocy przy składaniu wystawy (1 osoba/1 kot). Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się do organizatora. 

PARTNERZY: