Hodowle

LISTA OBOWIĄZKOWYCH ORAZ ZALECANYCH GENTESTÓW WEDŁUG RAS

Współpracujemy z Klubem Hodowcy BRIT, który pomaga w prawidłowym żywieniu naszych podopiecznych.