Dokumenty

Wymienione poniżej dokumenty, pliki do pobrania, można również wypełnić na miejscu w siedzibie Klubu. W przypadku pobrania plików ze strony należy je wypełnić i po podpisaniu przesłać pocztą na adres Klubu. Należy również wpłacić stosowną kwotę osobiście w Klubie lub przelewem na konto Klubu, wpisując w tytule wpłaty swoje imię i nazwisko oraz cel wpłaty.

W celu uzyskania rodowodów dla kociąt prosimy u wysłanie kompletu dokumentów (potwierdzenie wniesienia opłaty za rodowody, kopie rodowodów z wpisanym/wklejonym numerem mikrochipu i dyplomów potwierdzających tytuł obojga rodziców, dokument miotu) w wersji elektronicznej na adres: rodowody.ibscc@gmail.com.
Na dokumencie miotu należy wpisać swój adres zamieszkania wraz z telefonem – bez tych danych rodowody dla kociąt nie zostaną wydane. Standardowo wydawane są pięciopokoleniowe rodowody dla kociąt.

W celu uzyskania dyplomu potwierdzającego tytuł kota prosimy o wysłanie kompletu dokumentów (potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dyplomu, wniosek o uznanie tytułu, kopie dyplomów z wystaw z przyznanym certyfikatem – obie strony, czyli dyplom i opis sędziego) w wersji elektronicznej na adres: rodowody.ibscc@gmail.com.

Istnieje możliwość otrzymania pisemnej licencji hodowlanej dla kota (w formie dyplomu) – wymaga to wysłania obustronnych kopii ocen sędziowskich, opatrzonych podpisem właściciela kota i kopii dowodu opłaty.

Wszystkie osoby, które oczekują pisemnej odpowiedzi od IBSCC (rodowody, dokumenty), proszone są o wpłatę w wysokości 15zł (każdorazowo) na pokrycie kosztów wysyłki.

Deklaracja wstąpienia do IBSCC
Karta rejestracyjna kota DOC, PDF
Przydomek hodowlany DOC, PDF
Wniosek o uznanie tytułu kota DOC, PDF
Dokument miotu DOC, PDF
Transfer kota PL-DOC, PL-PDF, EN-DOC, EN-PDF

Świadectwo zdrowia kota (badanie na wystawę)