Władze klubu IBSCC

Prezes: Dorota Podlejska
Wiceprezes do spraw organizacyjnych: Piotr Wójcikowski
Wiceprezes do spraw hodowlanych: Aleksandra Wieleba-Dudek
Sekretarz: Alicja Badasz
Skarbnik: Joanna Mysona Byrska
Prezes Honorowy: Artur Kowalski

Komisja rewizyjna
Przewodniczący: Waldemar Kasperski
Członek: Katarzyna Suchanek
Członek: Agnieszka Cyranek

Sąd Koleżeński
Przewodniczący: Jerzy Kaplita
Członek: Łukasz Wrzesień
Członek: Jolanta Wójcikowska